uitgebreid zoekenRubriek Cijfer: 0.00 out of 10 stars (0 stemmen) - [ rate category ]


QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Links:

Antwerps Innovatie Centrum n.v.

Het AIC doet haalbaarheisstudies en begeleidt de onderzoeker bij het opstellen van een bedrijfsplan. Ze geven juridisch advies en zoeken naar inbreng van financiÍn, kennis en expertise: Bedrijfsstructuur en voorbeeldprojecten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

AWT - Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Adviesorgaan van de regering in Nederland voor het wetenschaps- en technologiebeleid. Organisatie, adviesen, verkenningen en links.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

De vereniging van universiteiten (VSNU)

Nederlandse organisatie voor het versterken van de maatschappelijke positie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Stimuleert en financiert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten in Vlaanderen. Organisatie, publicaties en nieuws.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Het oudste "Geleerde Genootschap" in Nederland, met als doel het bevorderen van de wetenschap in ruimste zin.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Overkoepelende organisatie van onderzoeksinstituten. Adviseert de regering over wetenschapsbeleid en doet aan kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Landelijk Postdoc Platform

Een groep postdoc onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en instituten, die zich bezorgd maken over de uitholling van de rechtspositie van wetenschappelijke onderzoekers en de gevolgen daarvan.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Louis Bolk Instituut

Uitvoerende instantie van de Stichting voor Fenomenologische Natuurwetenschap. Doet onderzoek op het gebied van landbouw, voeding en gezondheidszorg.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo

Academisch centrum ter stimulering van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het Midden-Oosten. Personeel, faciliteiten, onderwijs, onderzoek en publicaties.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en instituten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

SOLG - Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid

Doet onderzoek naar de invloed van (zon)licht op de mens en bevordert standaardisatie in toepassingen daarvan. Introductie, doelstellingen en adres.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

SQ3 vzw

Vereniging die verbanden wil leggen tussen wetenschap en andere terreinen van het menselijk streven. Doelstelling, activiteiten en lidmaatschap.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Stichting Human Factors Advisory Group HUFAG

Wil ervoor zorgen dat de Nederlandse civiele luchtvaartsector optimaal gebruik maakt van Human Factors kennis. Doelstelling, nieuws, adressen en dossiers.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit (SVHU)

Ter bevordering van de vriendschapsbanden tussen Nederland en de Hebreeuwse Universiteit. Met informatie over hun onderzoeksproject naar de ziekte van Parkinson.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

TNO

Een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt in de kennisketen tussen de wetenschap enerzijds en bedrijven en organisaties anderzijds.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vereniging Science Centra

Actief in Nederland en Vlaanderen. Pleit voor educatieve vernieuwing, en kennisverspreiding naar een breed publiek.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vlaams Contactpunt 6kp

Wil de deelname vanuit Vlaanderen aan het Europees Zesde Kaderprogramma stimuleren en ondersteunen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact
Top Searched


New Links

No new links

Members

register.
e-mail it to you