uitgebreid zoekenRubriek Cijfer: 0.00 out of 10 stars (0 stemmen) - [ rate category ]


Rubrieken:

QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Links:

  Pagina's: 1 2 [>>]

Actieplan Cultuurbereik

Heeft tot doel mťťr en vooral ook nieuw publiek bij cultuur te betrekken. Afspraken tussen rijk, provincies en dertig grote gemeenten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Binnenlands Bestuur

Platform voor het openbaar bestuur. Digitale versie van het weekblad.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Burger@overheid

Peilt voor de overheid de meningen van gebruikers van de digitale overheid. Nieuws, columns, onderzoek en ervaringen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

CAOP

Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel. Gespecialiseerd in procesbegeleiding van arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen en geschilbeslechting binnen de publieke sector.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

De Nederlandsche Bank

De centrale bank van Nederland. Actueel nieuws, de organisatie, statistieken en informatie over geld en het monetair beleid.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

De Wijkagentenpagina

Zoek per regio de site van de wijkagent bij u in de buurt.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

e-overheid

Stimuleert en ondersteunt kenniswisseling tussen overheden om een impuls te geven aan de tot standkoming van de elektronische overheid. Nieuwsbrief, kennisbank en toelichting op het beleid.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Eurowet

Bedrijf voor lobby in Brussel en Den Haag (Europese Commissie en Parlement, Ministeries, Productschappen, Brancheverenigingen, Douane etc.), advisering over de interpretatie van de wetgeving, informatie over nieuwe ontwikkelingen, assistentie bij problemen en analyse van markt- en politieke ontwikkelingen op het gebied van de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

GemNet

Een besloten netwerk voor gemeenten, woningcorporaties, provincies, ministeries, waterschappen en andere overheden.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Gezondheidsraad

Adviessorgaan voor parlement en regering over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid. Informatie ovcer de organisatie, de leden en zoekmogelijkheden naar publicaties en rapporten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Helpdesk Overheid

De Helpdesk Overheid.nl ondersteunt overheden bij het toegankelijk maken van overheidsinformatie via Internet.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Inaxis

Innovatiecentrum voor openbaar bestuur. Praktijkvoorbeelden van vernieuwing in het openbaar bestuur en informatie over subsidieregelingen voor innovatieve projecten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Integratie.Net

Kenniscentrum Integratie Minderheden. Een initiatief van het Kenniscentrum Grotesteden Beleid in samenwerking met de ondersteuning van de Directie Integratie van de Ministerie van Justitie.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

IOO

Economisch onderzoek voor de publieke sector. Bedrijfsprofiel, onderzoeksterreinen en onderzoeksresultaten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

LSOP

Politie Onderwijs- en Kenniscentrum. Levert onderwijs en kennisdiensten aan de politie.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

ON21

Programmabureau ON21 draagt zorg voor de gezamenlijke verwerving van ICT-diensten of middelen voor de openbare sector.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Onderwijsachterstanden

Portaal voor informatie, nieuws, en (gemeentelijke) praktijkvoorbeelden rond onderwijsachterstanden.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Overheid.nl

Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiŽle publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995).

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Overheidsloketten

Project dat zich richt op het centrale online overheidsloket van de toekomst.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Politie

De officiŽle website met info over de organisatie, nieuws, politieberichten, tips en een FAQ.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Politie: vraag en antwoord

Site van een politieman, met info over de politie en haar werkzaamheden en uitleg van wetgeving. De opsteller geeft ook antwoord op uw vragen over de politie.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Public Key Infrastructure

Informatiecentrum over het gebruik van de elektronische handtekening voor overheidsdiensten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Stroomlijning Basisgegevens

Overzicht van de werkzaamheden die van 2000 tot 2003 zijn verricht in het kader van het overheidsprogramma Stroomlijning Basisgegevens, een tijdelijk samenwerkingsverband van de ministeries van BZK, EZ, FinanciŽn, Justitie, LNV, SZW, VROM, V&W en VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het College Bescherming Persoonsgegevens. Nadat de rijksoverheid in 2003 zes registraties aanwees als basisregistraties, werd het programma Stroomlijning Basisgegevens in april 2004 weer opgestart met een looptijd tot september 2007.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie

Adviesraad die tot doel heeft het dualisme en de lokale democratie in gemeenten te stimuleren.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Waterschappen

Nieuws van de Nederlandse waterschappen. Lijst en links van waterschappen en hoogheemraden.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

  Pagina's: 1 2 [>>]


Top Searched


New Links

No new links

Members

register.
e-mail it to you