uitgebreid zoekenRubriek Cijfer: 0.00 out of 10 stars (0 stemmen) - [ rate category ]


QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Links:

Autoriteit FinanciŽle Markten

Instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiŽle marktsector. Algemene informatie over de taken en werkwijze van deze instelling.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Code Geneesmiddelenreclame, Stichting

Zelfregulerend en toezichthoudend orgaan op geneesmiddelenreclame. Algemene informatie over de stichting, integrale tekst van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, uitleg over de procedures, een jurisprudentiedatabank vanaf 1999 en een overzicht van aangesloten organisaties.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

College bescherming persoonsgegevens (CBP)

Onafhankelijke instantie die erop toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat de privacy van burgers ook in de toekomst voldoende gewaarborgd blijft. Overzicht van alle uitspraken, adviezen, achtergrondstudies, onderzoeksrapporten, brochures en jaarverslagen van het CBP.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

College Tarieven Gezondheidszorg

Uitvoeringsorgaan van de Wet tarieven gezondheidszorg. Algemene informatie over het College, een groot aantal publicaties en nieuws.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Commissariaat voor de Media

Zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat de bepalingen uit de Mediawet worden nageleefd. Informatie over de taken van het Commissariaat en een overzicht van besluiten en regelgeving.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Commissie Gelijke Behandeling

Onafhankelijke en deskundige organisatie, ingesteld door de Nederlandse regering als een instantie waar burgers met klachten over ongelijke behandeling terecht kunnen. Adviezen en oordelen van de Commissie.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

DTe

Dienst uitvoering en toezicht Energie. Onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Belast met het toezicht op de uitvoering van de Electriciteitswet en gaswet.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Orgaan dat toezicht houdt op en adviseert over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Algemene informatie over de Inspectie en verschillende publicaties.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nationale ombudsman

Onderzoekt op verzoek of uit eigen beweging het gedrag van de overheid ten opzichte van de burger. Informatie over en rapporten van de Ombudsman.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Uitvoeringsinstelling van de Mededingingswet. De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames. Overzicht van besluiten en publicaties van de NMa en van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de post- en telecommunicatiemarkt. Algemene informatie over de taken van de OPTA. Voorts jaarverslagen en folders van deze toezichthouder.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Pensioen- & Verzekeringskamer

Instelling die toezicht houdt op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Algemene informatie over de taken ten aanzien van consumenten, verzekeraars en pensioenfondsen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Raad van State

Geeft advies over wetgeving aan regering en parlement en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen. Algemene informatie over de Raad van State en een jurisprudentiedatabank.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Verispect

Onafhankelijk inspectiebedrijf dat namens de rijksoverheid toezicht houdt op de naleving van de IJkwet, de Wet op de kansspelen en de Waarborgwet.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vervoerkamer

Toezichthouder op de uitvoering van de Spoorwegwet, Luchtvaartwet en de Wet Personenvervoer.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Waarborg Holland

Door Ministerie van EZ belast met de uitvoering van de 'Waarborgwet'. Informatie over onderzoek en stempeling van edelmetalen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Waarderingskamer

Zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Uitgebreide informatie over de taken van de Waarderingskamer en over de Wet WOZ. Tevens kan in een forum discussie worden gevoerd en vragen worden gesteld.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact
Top Searched


New Links

No new links

Members

register.
e-mail it to you