uitgebreid zoekenRubriek Cijfer: 0.00 out of 10 stars (0 stemmen) - [ rate category ]


Rubrieken:

Ministeries - (88)

Parlement - (8)

QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Links:

Administratieve lasten

Interdepartementaal project wil het bedrijfsleven en andere geÔnteresseerden te informeren over en actief te betrekken bij de realisatie van de doelstelling een kwart minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 2007.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Adviesraad Internationale Vraagstukken

Adviezen aan de Nederlandse regering op het terrein van Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Veiligheid en Europese Integratie. Bestellen en downloaden van adviezen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Algemene Rekenkamer

De Rekenkamer verricht onderzoek naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven en -ontvangsten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Belastingdienst

Op de belastingdienstsite vindt u informatie voor particulieren, ondernemers en over douane.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Centraal Bureau voor de Statistiek

Informatie over de organisatie, over het maken van statistieken en nieuws uit CBS-projecten. Via Statline zijn online bepaalde statistieken beschikbaar.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

De Kustwacht

Informatie over de organisatie en het materieel.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Digitale Duurzaamheid

Gezamenlijk programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met als doel een duurzame toegankelijkheid en beschikbaarheid van digitale overheidsdocumenten te waarborgen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Kabinet der Koningin

Zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koningin en ministers.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Koninklijke Onderscheidingen

Kanselarij der Nederlandse Orden. Zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke burgers een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Ministers van Staat

BiografieŽn van de Nederlandse ministers van Staat.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Ovia.nl

Portal voor overheidsinkopen en aanbesteden.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Postbus 51

Het informatieloket van de Rijksoverheid.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiŽle verhoudingen

De Rob en de Rfv zijn adviesorganen van de regering en het parlement.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Regering.nl

Biedt een verzameling van het regeringsnieuws, een overzicht van departementale nieuws dat online verschenen is en achtergrondinformatie over het regeringsbeleid.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Ruimtelijk Planbureau

Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Sociaal Cultureel Planbureau

Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Staatsbosbeheer

Deze zelfstandig opererende overheidsorganisatie beheert door heel Nederland natuurgebieden.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen

Zelfstandig bestuursorgaan. Verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adviescollege van de regering. Nieuws en publicaties.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact
Top Searched


New Links

No new links

Members

register.
e-mail it to you