uitgebreid zoekenRubriek Cijfer: 0.00 out of 10 stars (0 stemmen) - [ rate category ]


QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Links:

  Pagina's: 1 2 [>>]

Algemene Onderwijsbond

Behartigt belangen van docenten in alle sectoren van het onderwijs. Geeft "Het Onderwijsblad" uit en biedt juridische ondersteuning, cursussen en actueel nieuws uit onderwijsland.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang

Nieuws, agenda, informatie over cursussen, praktijkvoorbeelden en algemene informatie over het instituut.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Vereniging van docenten neerlandistiek aan universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching (LBRT)

Nieuws, informatie over het tijdschrift en artikelen voor leden.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

LVLA - Landelijke Vereniging Leerplicht Ambtenaren

Informatie, folders en thema's over de uitvoering van de leerplichtwet voor leerplichtambtenaren en leerkrachten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Samenwerkingsverband van Nederlandse Nutsscholen, opgericht in 1784. Algemene informatie, geschiedenis, organisatie, departementen en lijst van scholen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

NCCIC

Heeft tot taak opleidingen voor buitenlandse studenten in Nederland te certificeren. Richt zich daarbij voornamelijk op non-degree programmes.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlandse Dalton Vereniging

Samenwerkingsverband van Nederlandse Dalton scholen. Site biedt informatie over Dalton-onderwijs. Daltonfilm, en een lijst met scholen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlandse Jenaplanvereniging

Samenwerkingsverband van Nederlandse jenaplan scholen. Site biedt informatie over jenaplan-onderwijs. Het tijdschrift Mensen-kinderen, vacatures, en een lijst met scholen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlandse Montessori Vereniging

Samenwerkingsverband van Nederlandse Montessori scholen. Site biedt informatie over Maria Montessori en montessori-onderwijs. Mededelingen, vacatures, forum en een lijst met scholen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten

Algemene informatie over speltherapie, adressen van aangesloten therapeuten en informatie over de vereniging.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

NOT

De vakbeurs voor alle vormen van onderwijs. Een oriëntatiepunt waar onderwijsgevend Nederland zich kan laten informeren over de ontwikkelingen op het vakgebied.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nuffic

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Informatie over diverse thema's, producten en diensten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Onderwijsinspectie

Toezichthouder van het Nederlandse onderwijs en uitgever van jaarlijkse onderwijsverslagen, rapportages van scholen en de kwaliteitskaart.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Personeelscluster Oost - Nederland

Een vereniging van 90 basisscholen in de Liemers, Achterhoek en een deel van Twente. Informatie over de organisatie, activiteiten en vervangingspool.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Project Fricolore

Een groep van christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland. Bundeling van krachten bij het aanvragen en uitvoeren van onderwijsprojecten en uitwisseling van personeelsleden in geval van vacatures.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Radboudstichting

Stimuleert de vorming van studerenden vanuit de katholieke levensbeschouwing. Stelt studiebeurzen beschikbaar voor recent afgestudeerden (WO en HBO) voor een aanvullend jaar filosofie, theologie of ethiek aan één van de katholieke universiteiten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

RPCZ

Het Regionaal Pedagogisch Opvoedingcentrum Zeeland verzorgd opleidingen en cursussen voor docenten, schoolbesturen en ouders.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Stichting Carmelcollege

Omvat veertien scholengemeenschappen voor katholiek voortgezet onderwijs, verspreid over Nederland. De taken en bevoegdheden richten zich vooral op het voorbereiden en realiseren van beleidsplannen en -projecten.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs

Belangenbehartiger van en dienstverlener aan scholen en schoolbesturen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs

Te Curaçao. Adressen, geschiedenis, statuten, doelen, vacatures en links naar betrokken scholen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen (VBS)

Werkgeversorganisatie voor bestuur en management die de belangen behartigt van het "andere onderwijs". Actualiteiten, achtergrondartikelen, inhoud van de belangenbehartiging en van de dienstverlening aan scholen, projecten, links naar andere onderwijsorganisaties.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vereniging voor Openbaar Onderwijs

De belangenorganisatie voor alle betrokkenen - leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

Overzicht van de verbonden en diensten. Met persberichten, reglementen en het maandblad Forum in doc-formaat.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen

Koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs, uitgevers van het digitaal tijdschrift Ouderlink. Met onder meer het vormingsaanbod per regio.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

  Pagina's: 1 2 [>>]


Top Searched


New Links

No new links

Members

register.
e-mail it to you