uitgebreid zoekenRubriek Cijfer: 0.00 out of 10 stars (0 stemmen) - [ rate category ]


QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Links:

BedrijfsArchieven Register Nederland

Bevat gegevens over bewaard gebleven (historische) bedrijfsarchieven in openbare archiefbewaarplaatsen, bij ondernemingen of in particuliere collecties. Het wordt beheerd door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nederlandsch Economisch Historisch Archief

De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief werd opgericht in 1914 met als statutair doel "het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal dat van belang kan worden geacht voor de economische geschiedenis [...] in den ruimsten zin des woords".

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact
Top Searched


New Links

No new links

Members

register.
e-mail it to you