uitgebreid zoekenRubriek Cijfer: 0.00 out of 10 stars (0 stemmen) - [ rate category ]


QUICK LIST: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Links:

Beleidsontwikkelingen in de GGZ

Databank en informatie over de beleidsontwikkelingen in de GGZ; veel informatie over de wet- en regelgeving en bekostiging van de zorg,

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

GGD Midden Nederland

De GGD verzorgt inentingen en heeft schoolartsen in dienst, maar doet bijvoorbeeld ook onderzoek en geeft voorlichting.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Meldpuntzwemwater.nl

Centraal loket voor alarmering van waterbeheerders maar ook algemene informatie over zwemmen en gezondheid, overzicht van meldingen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuws, beleid, documenten en algemene informatie van het ministerie.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

Ontwikkelt informatieproducten en -diensten voor het publiek, en traint en adviseert gezondheidsprofessionals.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Nationale Atlas Volksgezondheid

Geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

PRVMZ

Provinciale raad voor de volksgezondheid in Noord-Brabant.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Rechtomteweten.nl

Initiatief van de twaalf provinciale milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu. Bezoekers kunnen zien welke bedrijven zich in hun omgeving bevinden, hoeveel kankerverwekkende stoffen deze bedrijven uitstoten en welke gezondheidsrisico's omwonenden hierdoor lopen.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)

Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. Ook valt het informatiecentrum voor vergiftigingen (toxicologie) hier onder.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Vermaatschappelijking van de zorg

Digitaal kennisplatform over extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Voedsel en Waren Autoriteit

De ministeries van VWS en LNV maken richtlijnen en regels voor voedsel- en productveiligheid; bedrijven moeten zich aan deze wettelijke voorschriften houden. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert of dat gebeurt en houdt zich bezig met het terugdringen van veiligheidsrisico's.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

Belgisch wetenschappelijk instituut met informatie over de diverse afdelingen en volksgezondheid.

Reviewen Waarderen Favorieten Report Contact
Top Searched


New Links

No new links

Members

register.
e-mail it to you